Üniversitemiz Senatosunun Üç Ders Sınavı Kararı:
Üniversitemiz Senatosunun 15.5.2012 tarih ve 05/03 sayılı kararı gereğince; mezun olabilmek için ençok üç dersten başarısız olan öğrenciler için, 11 – 15 Haziran 2012 tarihleri arasında Üç Ders Sınavı yapılacaktır..

Ayrıca, ön lisans ve lisans programındaki tüm derslerden geçer not alan, ancak genel not ortalaması 2.00'ın altında olan üniversitemiz öğrencilerinden en çok 3 adet DD ve DC aldığı dersin sınavına girmek isteyenlerin 07 Haziran 2012 tarihi mesai bitimine kadar Eğitim, Fen Edebiyat, Hukuk, Güzel Sanatlar, İlahiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik Mimarlık, Su Ürünleri, Ziraat Fakültesi, Adana Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına diğer birimler ilgili oldukları öğrenci işlerine başvurmaları gerekmektedir.

Öğrencilerimize duyurulur.